Articles Posted in the " PPAR-γ " Category

  • Curcumin ngăn ngừa tái phát viêm màng bồ đào trước mạn tính [P3]

    Thảo luận Trong một bài báo tổng quan gần đây Jacob et al nghiên cứu cơ chế của hoạt động chống viêm của curcumin cả trong ống nghiệm và trong mô sống các nghiên cứu tiền lâm sàng. Các tác...