Articles Posted in the " củ nghệ " Category

  • Cách làm bột nghệ vàng theo cách của người Ấn Độ

    Mùa thu hoạch nghệ vàng tươi đã đến, nhiều bạn gửi thư hỏi chúng tôi về cách làm bột nghệ, chúng tôi xin giới thiệu cách làm bột nghệ của người Ấn Độ. Ấn Độ sản xuất hầu như toàn...